Digital marknadsföring

Vad är digital marknadsföring?

När man marknadsför en produkt eller tjänst via digitala kanaler och plattformar så är det digital marknadsföring. Dom digitala kanalerna kan vara allt från Social media, som facebook, Instagram osv, eller skicka ut nyhetsbrev eller använda tjänster som  Google Ads (Google AdWords). Digital marknadsföring är brett och du kommer säkert få höra motsägningar om vad det egentligen omfattar. Men man kan egentligen säga och definiera det som att allt ett företag gör digitalt för att skaffa nya kunder och business är digital marknadsföring.

 

Vad gör egentligen en digital marknadsförare?

En digital marknadsförare skapar varumärkeskännedom i digitala kanaler. Det är också vanligt att en digital marknadsförare använder KPI:er för dom olika kanalerna. Detta görs för att mäta marknadsföringsarbetet och se dess resultat. Ett vanligt verktyg för dessa mätningar är Google Analytics och Google Search Console. Dessutom är båda dessa utmärkta tjänster helt gratis. Vi rekommenderar alla starkt som webbyrå att använda dessa verktyg.

 

Traditionell marknadsföring

Marknadsföring omfattar alla de aktiviteter ett företag utför på marknaden, till exempel val av produkt att sälja, val av målgrupp, prissättning etc. Det finns flera möjliga definitioner av marknadsföring, beroende på den roll som företaget kallas att spela i förhållande till den strategiska roll, positionering inom sin konkurrensmiljö. Definitionen är hämtad från Prince Philip Kotler, enhälligt erkänd som far till den senaste utvecklingen i denna fråga för arbeten som dök upp från 1967 till 2005.

Men ursprunget till begreppet marknadsföring har rötter mycket långt. Med ekonomen italienska Giancarlo Pallavicini, redan 1959, är dessa rötter åtföljas till den ursprungliga forsknings djup marknad, beståndsdelar. I själva verket de första verktygen för vad som blev den moderna marknadsföring. Marknadsföring handlar också om att definiera och ta fram erbjudanden som svarar mot behoven, möter utmaningarna och skapar kundvärde. Det omfattar också arbetet med att positionera sina produkter på marknaden.

Till sist omfattar marknadsföring att kommunicera erbjudandet, konkretisera värdena och som en del i säljarbetet och i den fortsatta kundrelationen säkerställa att förväntningarna infrias.

Digital marknadsföring
Marknadsföring på nätet

 

Typer av marknadsföring

Man kan marknadsföra sig på olika sätt men det vanligaste är att man annonserar i tidning, tv, utskick av reklamblad samtidigt som sociala medier har blivit ett allt vanligare medel. Det allra viktigaste är att man tänker på att nå ut till sin egen kundgrupp, eftersom det är slöseri med marknadsföring att rikta sig till kundgrupper som inte intresserar sig för produkten. Så har man en produkt som riktar sig till vuxna bör man till exempel inte visa reklamen på barn-tv.

En annorlunda typ av marknadsföring är Inbound marketing där man via internet försöker få kunden att hitta annonsören istället för att i mer konventionell marknadsföring söka upp presumtiva kunder.

 

 Texterna är hämtade från Wikipedia. Länk till texter >>

 

Läs fler inlägg >>